Voorkom verzuim door aandacht voor werkende mantelzorger

Door de combinatie van werk en hun zorg voor een naaste lopen mantelzorgers het risico om overbelast te raken. Uitval op het werk ligt bij deze medewerkers op de loer.

Met de juiste aandacht kan het werkverzuim van door mantelzorg overbelaste medewerkers worden teruggedrongen en zelfs worden voorkomen.

Een mantelzorger:

Iemand die vanuit emotionele betrokkenheid zorgt voor een naaste. Deze zorg:

  • duurt al langer dan drie maanden
  • en bedraagt minimaal acht uren per week

De zorg wordt meestal verleend vanuit een emotionele band met de zorgbehoevende. Vaak gaat het om een familielid, een vriend, goede kennis of een buur.

Meer lezen

Mantelzorgondersteuning

Voor deskundig mantelzorgadvies kunnen bedrijven en organisaties een beroep doen op MeHa Advies en Ondersteuning. Met mijn expertise help ik u bij het vinden van oplossingen voor individuele situaties maar ik bied ook ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van een breder mantelzorgbeleid. Verder maak ik risicoanalyses, waarmee u vroegtijdig signaleert welke medewerkers mogelijk dreigen uit te vallen lees meer >>

Eén op drie werkende mantelzorgers is overbelast

In Nederland is volgens cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau een kwart van de werkenden met een werkweek van 12 uur of meer mantelzorger. Het gaat daarmee om 2 miljoen werkenden. Van hen verlenen ongeveer 400.000 werkenden intensieve mantelzorg. Samen met hun betaalde werk zijn zij daaraan gemiddeld 52 uur per week kwijt.

Naarmate de zorg langer duurt en intensiever wordt, kan dit veel druk geven. Eén op de drie werkende mantelzorgers ervaart overbelasting, wat in veel gevallen tot arbeidsverzuim leidt.

Meer cijfers

Wilt u verzuim van overbelaste mantelzorgers voorkomen?

BEL MEHA 06-23544407
STUUR EEN BERICHT

Familie-ervaringsdeskundigheid

Als familie-ervaringsdeskundige (FED) gebruik ik mijn persoonlijke ervaringen op een professionele manier voor de ondersteuning en het herstel van anderen. Ik kan eerlijk en onbevooroordeeld naar een zorgsituatie kijken en constateer de feiten zoals ze zijn. Als FED weet is wat iemand als mantelzorger meemaakt en welke ondersteuning deze nodig heeft. Daarnaast biedt mijn ervaringskennis meerwaarde bij het opstellen van mantelzorgbeleid, zowel binnen het bedrijfsleven als bij (semi-)overheid lees meer >>

Familie-ervaringsdeskundigheid nodig?

BEL MEHA 06-23544407
STUUR EEN BERICHT

Voorkom verzuim

Een medewerker die ziek thuis zit, kost u als werkgever veel geld. De afwezigheid van een gewaardeerde kracht is daarbij een gemis voor de bedrijfsprocessen. Het herstelproces van een medewerker die zich opgebrand voelt door een lange periode van zorgen en bovenmatige tijdsdruk, neemt vaak veel tijd in beslag. Proactief beleid, gericht op het voorkomen van verzuim van medewerkers met een baan/zorg-combinatie, bespaart u op de lange termijn veel geld en draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit – lees meer >>

Wilt u ziekte-uitval van overbelaste medewerkers voorkomen?

BEL MEHA 06-23544407
STUUR EEN BERICHT