Professioneel toepassen van ervaring

Als familie-ervaringsdeskundige (FED) zet ik mijn eigen ervaringen als mantelzorger op een professionele manier in voor anderen. Ik weet wat iemand als mantelzorger meemaakt, hoe zwaar een werk-/zorgcombinatie kan zijn, hoe ontwricht iemand zich kan gaan voelen en welke ondersteuning daarbij nodig is. Ook weet ik welke valkuilen er op de loer liggen.

Luisterend oor

Het is voor de naasten van zorgbehoevenden prettig om met een familie-ervaringsdeskundige te praten over hun mantelzorg. Vanuit mijn eigen ervaring voelen zij zich sneller begrepen. Dat schept vertrouwen en daarmee ontstaat bereidheid om samen naar oplossingen te kijken.

Signalering

De grootste valkuil voor mantelzorgers is dat ze de ernst van hun situatie niet erkennen. Toegeven aan fysieke uitputting of emotionele ontwrichting zou namelijk kunnen betekenen dat ze de verantwoordelijkheid voor de zorg van hun naaste moeten loslaten. Vooral bij een nauwe band met een zorgbehoevende is dit heel moeilijk.

Als FED kan ik eerlijk en onbevooroordeeld kijken naar een zorgsituatie en constateer ik de feiten zoals ze zijn. Waar nodig trek ik aan de bel. Voordat het te laat is, kan ik de best mogelijke oplossingen aandragen, zoals het inschakelen van professionele hulpverlening.

 Communicatie

Niet iedereen is altijd in staat om de problemen en emoties in een mantelzorgsituatie te verwoorden. Familie kan te overweldigd zijn door de aandoening van hun naaste, of ze achten zichzelf niet capabel genoeg om aan te geven wat er speelt en vermijden daarom liever het gesprek. Als FED geef ik de familie van de zorgbehoevende een stem. Door mantelzorgers te helpen met communiceren, kunnen ze beter aangeven wat zij nodig hebben en worden problemen makkelijker opgelost.

Beleidsondersteuning

Beter dan achteraf problemen op te lossen, is het voorkomen van problemen. Dat kan met een doelmatig op de doelgroep afgestemd beleid. Zowel bij het vaststellen van de juiste uitgangspunten van het beleid, het bedenken van praktische oplossingen als bij het uitwerken van de processen kan ik als FED meedenken en een belangrijke bijdrage leveren.

Heeft u vragen over de mogelijkheden van een Familie-ervaringsdeskundige binnen uw organisatie? Neem gerust contact met mij op.

BEL MEHA 06-23544407
STUUR EEN BERICHT