Wat is een mantelzorger?

Iemand is mantelzorger als hij of zij al langer dan drie maanden zorgdraagt voor een naaste, of wanneer de zorg acht uren of meer per week bedraagt. De zorg wordt vaak verleend aan een familielid, een vriend, goede kennissen of een buur.

Anders dan vrijwilligers kiezen mantelzorgers er niet voor om voor iemand te gaan zorgen. Het overkomt ze omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. De zorg die ze verlenen beschouwen ze meestal als vanzelfsprekend.

Werk-/zorgcombinatie

In veel gevallen combineren mantelzorgers hun hulp met een baan. Vaak gaat deze combinatie van werk en zorg goed, omdat de zorgtaken doorgaans worden verricht op andere dagen dan er wordt gewerkt. De meeste problemen ontstaan bij werkenden die intensief hulp geven of als ze het gevoel hebben dat ze de hulp wel móeten geven, omdat er niemand anders is. Dit wordt ‘mantelzorgklem’ genoemd. Contact met de leidinggevende over de mantelzorg en flexibel werk kan de kwaliteit van leven van mantelzorgende werkenden verbeteren.

De verwachting is dat de combinatie van werk en mantelzorg steeds vaker zal voorkomen. Dat komt voor een deel door een stijging van het aantal (oude) ouderen en het aantal mensen met chronische aandoeningen. Daarnaast neemt de arbeidsparticipatie in Nederland toe; er zijn steeds meer mensen met een baan. Anderzijds legt de overheid steeds meer nadruk op inzet van hulp uit het sociale netwerk van de zorgbehoevende. Denk hierbij aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Bewustwording

Het oplossen van verzuim door medewerkers die mantelzorger zijn, begint bij bewustwording. Om leidinggevenden meer te leren over mantelzorg en werk-/zorgcombinaties geef ik ook voorlichting. Dit doe ik op locatie, bijvoorbeeld ter plekke bij u in het bedrijf. Daarnaast verzorg ik cursussen en trainingen voor leidinggevenden om goed met mantelzorgende medewerkers om te kunnen gaan.

Mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning bij MeHa:

  • Risico-inventarisatie
  • Opstellen en invoeren mantelzorgbeleid
  • Mantelzorg spreekuur
  • Coaching en groepstrainingen
  • Geven van voorlichting (bewustwording en aanpak)

Wilt u meer weten over werkende mantelzorgers?

BEL MEHA 06-23544407
STUUR EEN BERICHT