Mantelzorg ondersteuning

Binnen veel organisaties worden mantelzorgers over het hoofd gezien. Dit komt omdat meestal de specifieke kennis omtrent mantelzorgproblematiek ontbreekt. Dikwijls is er ook geen ervaringsdeskundigheid aanwezig, laat staan het vermogen om dit professioneel toe te passen. MeHa Advies en Ondersteuning biedt u hierbij deskundige hulp, zodat u samen met uw mantelzorgende medewerkers praktische oplossingen kunt vinden, vóórdat er problemen ontstaan.

Zicht op uw mantelzorgers

Werkende mantelzorgers maken zich niet gauw bekend bij hun leidinggevenden. Sterker, veel mantelzorgers zien zichzelf helemaal niet als mantelzorger. Dat maakt het voor leidinggevenden natuurlijk heel lastig om voor hun problemen aandacht voor te hebben. Met een risico-inventarisatie krijgt u meer zicht op de mantelzorgers binnen uw organisatie.

Pro-actief mantelzorgbeleid

Met een proactief mantelzorgbeleid stimuleert u mantelzorgers om zichzelf kenbaar te maken. Voor zowel een risico-inventarisatie als voor het opstellen en implementeren van mantelzorgbeleid kunt u beroep doen op mijn uitgebreide expertise.

Coaching en training

Als u eenmaal weet wie er allemaal binnen uw organisatie mantelzorger zijn, vraagt het nog veel kennis en ervaring om daar op een constructieve manier met uw medewerker over in gesprek te gaan. Ieder mens is anders en geen situatie is vergelijkbaar. Alleen al de verschillen in sociale- en culturele achtergrond maakt dat iedereen mantelzorg heel verschillend beleeft. Bovendien gaat het om privacygevoelige situaties. Voor mantelzorgers is het echter belangrijk dat ze hun hart kunnen luchten en dat ze zich begrepen voelen. Hiervoor kan ik binnen uw organisatie een spreekuur verzorgen. Ook kan ik de leidinggevenden binnen uw organisatie coachen om goed met mantelzorgers om te gaan. Daarnaast verzorg ik groepstrainingen voor managers.

Mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning bij MeHa:

  • Risico-inventarisatie
  • Opstellen en invoeren mantelzorgbeleid
  • Mantelzorg spreekuur
  • Coaching en groepstrainingen
  • Geven van voorlichting (bewustwording en aanpak)

Meer weten over het voorkomen van ziekte-uitval van overbelaste medewerkers?

BEL MEHA 06-23544407
STUUR EEN BERICHT