Privacyverklaring

1. Cookies

1.1 Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes, die tijdens een bezoek aan een website worden opgeslagen op het computer apparaat dat u daarvoor gebruikt.

Meer informatie over cookies vindt u op de site van de Consumentenbond (vul in de zoekbalk ‘cookies’ in).

1.2 Waarom gebruiken wij cookies op MeHa-advies.nl?
Analytische cookies helpen ons begrijpen hoe u onze website gebruikt. Dit gebeurt door met de cookies anoniem gegevens te verzamelen en die te interpreteren. Aan de hand van deze statistische analyses kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

1.3 Anonimiteit
De gegevens die wij met de cookies verzamelen zijn anoniem, tenzij u zich kenbaar heeft gemaakt via uw Google account.

1.4 Verwerking van cookie-gegevens
Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics (Universal Analytics). De daarmee verkregen informatie wordt, samen met het adres van uw computer (IP-adres), opgeslagen op servers van Google. Meer informatie hierover leest u in het privacybeleid van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe MeHa-advies.nl wordt bezocht en om voor ons rapporten te maken over het presteren van de website.

1.5 Social media buttons
Op MeHa-advies.nl zijn een of meerdere knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die wordt aangeleverd door de social media diensten zelf. Deze codes plaatsen onder meer een cookie. Lees de privacy verklaring van het desbetreffende social media kanaal om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen. Let op: de privacy verklaringen van social media platforms kunnen regelmatig wijzigen!

1.5 Afmelden voor cookies
Bij uw eerste bezoek vragen wij u akkoord te gaan met cookies. U kunt deze cookies altijd weer bij ‘instellingen’ uit uw browser verwijderen. Bij een volgende bezoek zullen we u dan weer opnieuw vragen of u cookies wilt accepteren. Dit gebeurt automatisch. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat.

2. Persoonlijke gegevens

2.1 Actief verstrekte persoonlijke gegevens
In sommige situaties vragen wij van u persoonlijke gegevens, zoals bij het invullen van een elektronisch contactformulier. Het kan daarbij gaan om uw naam, adres, telefoonnummer e.d. De persoonlijke informatie die u ons daarbij verschaft, wordt vertrouwelijk behandeld. MeHa Advies en Ondersteuning deelt deze door u persoonlijk verstrekte gegevens NIET met derden. De informatie wordt bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

2.2 Opname in CRM
MeHa Advies en Ondersteuning houdt voor een adequate uitvoering van haar werkzaamheden een lijst van contactpersonen bij. Naast naw-gegevens, contactgegevens en functieomschrijving worden eventueel ook andere relevante gegevens en contactmomenten bijgehouden in een database. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en NIET gedeeld met derden.

2.3 Persoonsgegevens van bezoekers <16 jaar
MeHa Advies en Ondersteuning heeft geenszins de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is voor ons echter niet te controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Mochten wij onverhoopt persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, dan kunt u contact met ons opnemen middels een e-mail naar info@meha-advies.nl. Wij zullen de informatie dan verwijderen.

Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Daarmee kunt u als ouder helpen voorkomen dat er gegevens over uw kinderen verzameld worden zonder uw toestemming.

3. Wettelijke verplichting

3.1 Persoonsgegevens voor Belastingdienst
MeHa Advies en Ondersteuning verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3.2 Bewaartijd persoonsgegevens
MeHa Advies en Ondersteuning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Voor onze financiële en fiscale gegevens bedraagt onze bewaartermijn 7 jaar.

3.3 Inzagerecht en dataportabiliteit
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens – zoals wij die bewaren – in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. MeHa Advies en Ondersteuning heeft na uw verzoek daartoe een maand de tijd. Verder heeft u het recht om een eerdere toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MeHa Advies en Ondersteuning. Ook heeft u het recht op het overdragen van uw persoonlijke gegevens (dataportabiliteit). Dat laatste betekent dat u ons kunt verzoeken om uw door ons in een databestand bewaarde persoonsgegevens naar u of een ander, door u aangewezen organisatie, te sturen.

Stuur uw verzoek om inzage, correctie, verwijdering of dataportabiliteit naar info@meha-advies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u hoogstpersoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak uw burgerservicenummer (BSN) op de kopie onleesbaar en geef op de kopie aan dat het om een kopie gaat voor gebruik van MeHa Advies en Ondersteuning. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw verzoek afhandelen, kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

MeHa Advies en Ondersteuning neemt veiligheidsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan. Ingeval u het idee heeft dat uw gegevens niet goed worden beveiligd, of als u aanwijzingen hebt voor misbruik, neem dan contact met ons op middels een e-mail naar info@meha-advies.nl.

– TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Deze verbinding kunt u herkennen aan het hangslotje en de aanduiding ‘https’ voor de url in de adresbalk.

5. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen