Mantelzorgbeleid voorkomt uitval overbelaste medewerkers

Een medewerker die door een te zware baan/zorg-combinatie is opgebrand, kost niet alleen veel geld maar levert ook organisatiestress op. In de tijd dat uw kracht ziek thuis zit, betaalt u het loon door en moet u ook nog een oplossing zoeken voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen. Het is daarom raadzaam om na te denken over het voorkomen van verzuim door een te zware baan/zorg-combinatie.

Met een risico-inventarisatie met evaluatie kan ik achterhalen hoe vaak, wanneer en waarom zorgende medewerkers ziek thuis zitten.

Met een plan van aanpak of proactief mantelzorgbeleid kunt u zorgende medewerkers beter binnenboord houden.

Integratie met ander beleid

Mantelzorgbeleid hoeft binnen uw organisatie niet op zichzelf te staan. Het kan heel goed aansluiten bij mogelijk al bestaand beleid rondom Duurzame Inzetbaarheid, Vitaliteit of MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Heeft u vragen over de mogelijkheden om het werkverzuim van mantelzorgers te voorkomen of terug te dringen? Neem gerust contact met mij op.

BEL MEHA 06-23544407
STUUR EEN BERICHT